Server

Připojte se pomocí IP mc.mineplay.cz
Na serveru hraje 0 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem dsc.gg/mineplay
Na serveru je online 14 uživatelů.

Pravidla a podmínky

Souhlasíte, že budete vázáni pravidly našich webových stránek a jakýmikoli zákony, které se mohou vztahovat na tento web a vaši účast.

Správa webových stránek má právo kdykoli zrušit váš účet, smazat veškerý obsah, který jste zveřejnili, a zaznamenává se vaše IP adresa a veškerá data, která na web zadáváte, aby pomohla pracovníkům webu s moderováním.

Správa stránek má právo kdykoli a bez upozornění změnit tyto podmínky a pravidla webu. I když můžete být informováni o jakýchkoli změnách, je vaší odpovědností tyto podmínky a pravidla kdykoli zkontrolovat.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.