Server

Připojte se pomocí IP mc.mineplay.cz
Server je offline.

Discord

 Připojte se s odkazem (Insert url here)
Na serveru je online uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Welcome to Skyfall!
To join our community, please login or register!

Avatar Avatar Avatar
1. Obecné ustanovení

§1
Připojením na naší síť serverů MinePlay.cz souhlasíte s GDPR a s těmito Pravidly.
§2 Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem urážet síť serverů MinePlay.cz, jejich členy A-T a hráče.
§3 Je zakázáno nadávat, používat rasistické, Xenofóbní, Nacistické, Homofobiistické a sexuální narážky na jakémkoliv z našich serveru.
§4 Každý hráč je povinen dodržovat zákony ustanovené jeho zemí.
§5 Je přísně zakázáno vydávat se za hráče, YouTubery a Admin-Team.
§6 Vedení projektu si vyhrazuje právo dát ban, na jakoukoliv dobu bez udání důvodu.
§7 Je zakázáno kopírovat či okrádat projekt MinePlay.cz v jakémkoliv podání.
§8 Hráč si může zažádat o unban do 7 dnů od udělení.
§9 Pokud hráč nalezne chybu jak na minecraft serveru nebo na komunikačních sítích nebo na prémiových službách, je povinen tuto chybu nahlásit teamu. Je zakázáno tuto chybu šířit dál mezi hráče.
§10 Pokud budete jakýmkoliv způsobem obchodovat přes naši síť serverů, může dojít také k odcizení Vašich účtu nebo itemů, ale členi projektu nejsou povinni to s Vámi řešit.
§11 Je zakázáno navádět hráče k porušovaní pravidel.
§12 Nikdo nemá právo po někom vyžadovat přihlašovací údaje na minecraft serveru, komunikačních sítích nebo prémiových službách. V případě poskytnutí těchto údajů, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody. Doporučujeme zvolit silné hesla.
§13 Ve veřejném chatu minecraft serveru a komunikačních sítích je zakázáno psát jinými jazyky než čeština, slovenština a angličtina.
§14 Na všech našich serverech doporučujeme používat stejné nebo podobné nicky, jako na minecraft serveru.
§15 Je zakázáno vlastnit více než 1 herní účet za účelem získání výhod nebo obejítí trestu.
§16 Je zakázáno provádět Trolling bez svolení vedení projektu.
§17 Místo v Admin Teamu nelze zakoupit.
§18 Je dovolena konstruktivní kritika na celý projekt MinePlay.cz i jeho členy.
§19 Je zakázáno dělat jakoukoliv reklamu na všech našich serverech.
§20 Je přísně trestáno posílat ostatním osobní údaje hráču nebo členů projektu.
§21 Je přísný zákaz spamovat ve veřejných konverzacích, zákaz posílání podivných souborů, nevhodných odkazů, fotek a neautorizovaných reklam.


2. Pravidla Komunikačních sítích (Discord, TeamSpeak3)

§1
Je zakázáno uvádět nepravdivé informace v Řešení Problémů.
§2 Je zakázáno lhát členům projektu MinePlay.cz
§3 V otevřených místnostech je zakázáno vydávat a pouštět nevhodné zvuky, používat clownfish či jiné měniče hlasu.
§4 Je zakázáno používat TeamSpeak3 pluginy (AntiPoke, AntiMove, NoMove, SpamBlocker, PokeBot, …).
§5 Je zakázáno se připojovat na naše komunikační sítě pod nevhodným nickem.
§6 Je zakázáno provokovat členy projektu jakýmkoliv spůsobem.


3. Pravidla Minecraft Serveru

§1
Je přísně zakázáno používat modifikované klienty a módy které Vám zvýhodní hru kromě Lunar Clientu, Badlion Clientu, Minimapy, Damage Indicatoru, HUD módů a ShulkerBoxVieweru.
§2 Je zakázáno využívat glitche/bugy pro zvýhodnění hraní (Duplikování itemů, shazování serveru, …). Nenahlášení chyby se trestá.
§3 Je zakázáno stavět nevhodné stavby (Pohlavní orgány, Nevhodné znaky, a ostatní…)
§4 Je zakázáno griefovat nebo vykrádat. Rozgriefovanou/vykradnutou neoreskovanou oblast lze obvykle vrátit do 24h od zničení pokud si hráč o to zažádá. Oreskovaná rozgriefovaná/vykradnutá oblast lze vrátit kdykoliv (Residence musí existovat!).
§5 Pokud hráč zemře při odpojení, pádu hry, v průběhu boje nebo letu, neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu vašich věcí a členi projektu nejsou povinni Vám tyto věci vrátit.
§6 Je přísně zakázaný tpakill jakýmkoliv způsobem.
§7 Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem obchodovat s výhodami na serveru, herními účty, herní měnou a předměty za jakoukoliv jinou měnu než je herní ekonomická měna.
§8 Warez hráčům, nebude poskytnuta žádná podpora v případě ztráty hesla či zabrání nicku reálným vlastníkem toho nicku, který má zakoupenou originální hru.
§9 Je zakázáno boostění účtů (killy, achievementy, ...) pomocí druhého hráče (kamaráda) či alternativního účtu.
§10 Je zakázáno omezovat nebo ničit okolí jiné než svojí residence.
§11 Je zakázáno vlastnit residenci, která má nevhodný či zavádějící název.
§12 Je zakázáno vlastnit více než 10 položených spawnerů v okolí 100x100 bloků. Při porušení budou přebytečné spawnery bez výzvy a náhrady odstraněny.
§13 Je zakázáno jakkoliv prodávat zfalšované klíče nebo jiné předměty.
§14 Je zakázáno vlastnit oblast, která jakkoliv způsobuje lagování serveru (Velké farmy, redstonové obvody, …). Při porušení bude zdroj lagu odstraněn bez výzvy a náhrady.
§15 Je zakázáno psát do Report Systému nevhodné nebo nepravdivé nahlášení.
§16 Je zakázáno používat nevhodné skiny (nahé skiny, nevhodné znaky, ...)
§17 Je přísný zákaz spamovat v hlavním chatu nebo v PM, zákaz posílání nevhodných odkazů a neautorizovaných reklam.
§18 Je zakázáno jakkoli nahrabávat hodiny.
§19 Je zakázáno automaticky (například zatížit myš) těžit block rewardy.


4. Pravidla týkajících se prémiových služeb

§1
Platba za jakýkoliv VIP Rank, Truhly, Kredity, ... je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru. Veškerých zakoupených výhod lze dosáhnout běžným hraním na serveru.
§2 Výhody na našem projektu nejsou spojeny s imunitou proti všem trestům.
§3 Nákupem jakýchkoliv výhod na projektu MinePlay.cz souhlasíte s tím, že Vám peníze nebudou vráceny po transakci (žádný refund).
§4 Doba trvaní po sobě zakoupených výhod se nesčítá!
§5 Za špatně napsanou SMS neručíme!
§6 Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu benefitů všech výhod, obsah truhel, změnu kurzu herní měny, …
§7 Veškeré výhody nelze přenášet z jednoho účtu na druhý, výjimkou je pouze změna nicku u originálního minecraft účtu.
§8 Projekt MinePlay.cz nenese žádnou odpovědnost za to, jak hráč naloží s výhodami, které si zakoupil.


5. Ochrana osobních údajů

§1
Veškerá shromážděná data jsou uložena v síti Hicoria.com.
§2 Na Minecraft serveru jsou shromažďována data o vaší IP adrese, Minecraft nicku a hesla, které je zašifrované tak, aby jej nešlo přečíst.
§3 Uživatelé mohou sdílet screenshoty textových či hlasových zpráv jiných uživatelů bez svolení pouze v případě, kdy daný uživatel porušuje pravidla.


6. Pravidla pro členy projektu MinePlay.cz

§1
Člen projektu MinePlay.cz je povinen vyřešit veškeré problémy hráčů spravedlivě a v co nejkratší době, pokud je to možné. (Neplatí pro Builder Team, Developery a Vedení serveru)
§2 Člen projektu MInePlay.cz má právo na svůj osobní život, není povinen trávit celý svůj volný čas na serveru.
§3 Člen projektu MinePlay.cz nesmí zneužívat svých práv jakýmkoli způsobem.
§4 Je zakázáno provádět Trolling bez vyjímek.
§5 Člen projektu MinePlay.cz má zakázáno poskytovat hráčům jakékoliv výhody, herní měnu a všechno, co by bylo nespravedlivé vůči ostatním hráčům.
§6 Člen projektu MinePlay.cz je povinen dodržovat všechna pravidla serveru (Výjimkou je používání modifikovaných klientů pro vyhledávání hráčů kromě ostatních využití těchto klientů)
§7 Developer či Technik je povinen informovat Vedení projektu o provedených změnách nebo novinkách na serveru.
§8 Člen projektu MinePlay.cz má zakázáno trestat ostatní členy. Prohřešky členů projektu řeší pouze Leadeři.
§9 Člen projektu MinePlay.cz nesmí zveřejňovat informace, které jsou určené pouze pro Admin Team a Vedení.
§10 Člen projektu MinePlay.cz má v případě zamítnutí unban žádosti povinnost uvést důvod zamítnutí žádosti.
§11 Člen projektu MinePlay.cz je povinen dostavit se na poradu, pokud nebude moci přijít, je povinen uvést důvod.
§12 Každý člen projektu MinePlay.cz je oprávněn řešit pouze záležitosti, ke kterým má kompetenci (nebo byl pověřen vedením), nebo záležitosti nižších pozic na základě dohody.

Pravidla se kdykoliv mohou změnit bez upozornění.
Poslední úprava: 14/11/2021
Tyto pravidla jsou platné od 21/02/2021 00:00
Pravidla byly sepsány Vedením projektu MinePlay.cz
Libi se Vam web?

Musíte se přihlásit, abyste mohli hlasovat.

100 %
0 %